Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

Verkeersbord D6

Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven