Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

Verkeersbord D7

Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven