Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

Verkeersbord D5

Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven