Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

Verkeersbord D4

Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven