Wij bieden door het CCV en CBR erkende opleidingen:

TOESTEMMING OM TE RIJDEN IN HEEL NEDERLAND

De chauffeurskaart is een persoongebonden smartcard. De kaart heeft vier functies:
bct plus chauffeurskaart
bct plus chauffeurskaart
  • visueel identificatiemiddel (de kaart is voorzien van een pasfoto)
  • geeft toegang tot de boordcomputer
  • plaatst een digitale handtekening door het gebruik van de pincode
  • registreert de rij- en rusttijden
Voor het behalen van de chauffeurskaart, is het verplicht dat je vakbekwaamheid examens afgelegd hebt bij het CBR.

De examens bestaan uit 2 onderdelen, te weten:

  • 1. Schriftelijk Theorie Examen Klik hier voor alle informatie.
  • 2. Praktijk Examen Klik hier voor alle informatie
Wij hebben voor u een lespakket samengesteld voor het behalen van uw chauffeurskaart, onze werkwijze is unique in Nederland. Het lespakket en onze werkmethode zijn afgestemd op de toetsingsmethodiek van het CBR/ CCV en bovendien ook erkend door het CBR/ CCV. De onderwerpen die als lesstof zullen worden behandeld voor het theorie examen, zijn gericht op de sociale vaardigheden, wet- en regelgeving m.b.t. de personenvervoer en natuurlijk de klantgerichtheid.

Theorie Lesstof:

Administratie en documentenKlantgerichtheid en beroepshouding
Wet- en regelgevingConflictsituatie en het eigen gedrag
RitvoorbereidingHandelen bij agressie
Verantwoorde en veilige verkeersdeelname Klachtenprocedures
Optreden bij verkeersongevallen, verstoringen en calamiteiten Gebruik en toepassing wegenkaart Nederland
Taxi Verkeers TheorieOefenexamens
De lessen worden in groepsvorm op onze locatie verzorgd, daarnaast zal u ook 3 uur praktijkles krijgen. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan efficiënte routeplanning, juiste beroepshouding, klantvriendelijkheid, ritvoorbereiding etc.
Personen Vervoer Taxi Praktijk Les
Personen Vervoer Taxi Praktijk Les
Gezien er voor het vervoeren van personen additionele sociale- en rijvaardigheden worden vereist zult u ook voor uw praktijkexamen, ervaring opdoen door les te krijgen met een ervaren instructeur. Hierdoor zullen wij u in een maand tijd klaar kunnen stomen om uw chauffeurskaart makkelijk te kunnen halen.

Locaties

Zowel het theorie- als praktijkexamen kunt u op verschillende locaties verspreid over heel Nederland afleggen. Uw opleider deelt de kandidaat voor het theorie-examen en praktijkexamen in bij de examenplaats die het dichtst bij de woonplaats van de kandidaat ligt. De kandidaat kan ook in samenspraak met de opleider zelf ervoor kiezen om zijn eigen examenlocatie te bepalen.

Vrijstellingen

Op basis van een aantal diploma’s en (deel) certificaten is vrijstelling mogelijk van het verplichte taxidiploma of het theorie- of praktijkexamen.

Eigen verantwoordelijkheid

CCV verwacht dat u op de hoogte bent van de voorwaarden ter verkrijging van een chauffeurskaart. Indien KIWA Register besluit geen chauffeurskaart af te geven, kan Taxi Cursus Amsterdam nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten die u hebt gemaakt voor de cursus en/of  het behalen van een theorie- en/of praktijkexamen. >> Ga naar het Inschrijfformulier